வியாழன், 17 டிசம்பர், 2009

லாஸ்வேகஸ் நகரமும், தமிழும்

சூதாட்டத்திற்கு பெயர் போன நகரம் லாஸ் வேகஸ்.

உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் உள்ள "வணக்கம்" என்ற வார்த்தை பொறிக்கப்பட்டுள்ள சுவரும், "காதல்" வார்த்தை பொறிக்கப்பட்டுள்ள தூணும். அதில் தமிழ் இடம் பெற்றுள்ளதை காணலாம்.


மிகவும் பழமையான தமிழை காண்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை. இருப்பினும் தாய் மொழியை பார்த்தவுடன் பெருமிதம் கொண்டேன்.

அமைந்துள்ள இடம்: அமெரிக்காவில், லாஸ் வேகஸ் நகரம், நிவேதா மாநிலத்தில் உள்ள மிகவும் புகழ்பெற்ற பெல்லாஜியோ தங்கும் விடுதிக்கு எதிரில்.

மகப்பேறு மருத்துவமனையில், அறிவிப்பு பலகையின் புகைப்படம்

அமெரிக்காவில், கொலராடோ மாநிலத்தில் உள்ள மகப்பேறு மருத்துவமனையில் உள்ள அறிவிப்பு பலகை.


பொதுவாக அமெரிக்காவில் ஒரு மருத்துவமனையில் நுழையும் பொது நோயாளியின் காப்புரிமை சரி பார்க்கப்படும். இவ்வாறு ஒரு அறிவிப்பை பார்த்த பொது ஆச்சிரியமளிக்கும் வகையில் இருந்தது.

இந்த அறிவிப்பில் எழுதி இருப்பதாவது, "நீங்கள் எந்த சூழ்நிழையில் இருந்தாலும் (பொருளாதார ரீதியில்) உங்களுக்கு அவசர மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால் எதையும் சரிபார்க்காமல் உடன் மருத்துவ உதவி அளிக்க வேண்டும்." இது ஒரு தனியார் மருத்துவமனை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.